Et dannelsesprojekt for 7.-9. klasse om sameksistens i et demokratisk samfund med mange forskellige livssyn og med religiøse mindretal med egne værdier.

Hvilke regler gælder for religion i Danmark?

Hvad har man ret til, og hvad er forbudt?

Materialet giver eleverne indblik i livssyn- og religioner og udblik til en verden, hvor religioner og livssyn bliver krænket, - og også selv krænker andre!

Projektet henvender sig ligeligt til fagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab:

  • Hvad siger Grundloven om religionsfrihed?
  • Hvad siger menneskerettighederne om retten til at tro, ikke tro og skifte religion?
  • Hvordan skelner man mellem ubetinget religionsfrihed, begrænsning af religionsfriheden og krænkelser af religionsfriheden?
  • Hvilken forskel gør det, om man er i det private rum eller i det offentlige rum med sin religion?
  • Hvad vil det sige at krænke andres religionsfrihed?

Eleverne arbejder med...

Få styr på de vigtigste begreber om religionsfrihed, sameksistens og demokrati.

Find den bedste løsning på en række problemer under en fiktiv lejrskole, hvor religion er med i alle problemer. Lær at forstå andre ved at spille deres rolle i de tilhørende cases.

Tag stilling til yderligere fem real-life-cases.

Hvordan har religionsfriheden det rundt om i verden i dag? Hvem krænkes i dag?

Hvordan fik vi selv religionsfrihed? Og hvorfor har mange fortsat ikke religionsfrihed?

Hvad mener religionerne om religionsfrihed?

Projektet afsluttende fase giver mulighed for, at arbejde med konkrete problemstillinger på egen skole eller nærområde med henblik på at foreslå gode løsninger.

Tilmelding til projektet?

Når en lærer tilmelder sin klasse til projektet, får man adgang til projektets hjemmeside.

Her finder man

  • film til undervisningen
  • undervisningskort om centrale begreber vedr. demokrati, sameksistens og religionsfrihed
  • et casebaserert rollespil til eleverne
  • et omfattende baggrundsmateriale til de relevante fag.

Tilmeldingen foregår her

 

Hvis du allerede er tilmeldt og har modtaget koden til hjemmesiden, finder du projektets hjemmeside her

Undervisningsprojektet er udarbejdet af flere folkekirkelige skoletjenester